Selecteer een pagina

Team Pepper

Krachtige bedrijfscoaching voor blijvend vitale zorgteams


De bewezen weg van minder ziekteverzuim en personeelsverloop naar
méér inzetbare kwaliteit van duurzaam inzetbare medewerkers.

Je dagelijkse uitdagingen zijn niet gering: reduceren van het ziekteverzuim, medewerkers duurzaam inzetbaar houden, excellente teams opzetten, het scholingsbeleid vormgeven én uitvoeren. Maar ook kostenbesparend werken, efficiëntere samenwerkingen nastreven, de kwaliteit en veiligheid van zorg waarborgen en bovendien intrinsieke motivatie bij veranderprocessen stimuleren.  


Van theorie naar praktijk

Het vertalen van theoretisch beleid naar de meer praktisch ingestelde werkvloer kan soms een ware uitdaging vormen. Blijf niet alléén het wiel uitvinden: schakel een ervaren professional uit de praktijk in en zet vandaag, samen met je team, een positieve verandering in gang.

Dit bereik je concreet

Je doorbreekt de vicieuze cirkel van hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en als gevolg daarvan een personeelstekort, waardoor de werkdruk op de overgebleven collega’s weer toeneemt enz…

Je verhoogt het zelfsturend vermogen van het team, zet competenties van individuen optimaal in en bereikt meer efficiëntie. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Je maakt korte metten met verandermoeheid die is ontstaan door continue veranderingen die uiteindelijk geen structureel resultaat bereikten.


En zó doen we dat

In een kwalitatief, wetenschappelijk onderbouwd coachtraject, gericht op het team en/of de individuen daarin, gebruik ik actief en op een open manier die uitnodigt tot kwetsbaarheid, mijn jarenlange ervaring. Een brok ervaring die ik heb opgedaan in verschillende ziekenhuizen, waarin ik als gespecialiseerd kinder- en IC-neonatologie verpleegkundige én als intern auditor werkzaam was. Mijn rol was het toetsen van kwaliteit en veiligheid van zorg en verzorgen van calamiteiten-analyses. Vanuit diverse invalshoeken heb ik op zowel theoretisch als praktisch level, ervaren hoe disfunctionele teamprocessen direct invloed uitoefenen op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

PDCA-cyclus

Binnen Team Pepper neemt de Plan Do Check Act – cyclus een belangrijke rol in. Deze kwaliteitscirkel, ontwikkeld door statisticus William Deming, staat bekend als een hoogwaardig en buitengewoon effectief controlemiddel om de kwaliteit van veranderingen en verbeteringen binnen een organisatie te blijven bewaken.

MCA-methode

Ik maak gebruik van de MCA-methode. Door middels wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten te Meten, te Coachen en Actie te ondernemen zet ik succesvol duurzame veranderingen in gang. Meten kan op individueel of teamniveau. Deze meting vormt de basis voor het coachtraject en actieplan.


We willen allemaal hetzelfde

Elk team is anders. Elke zorgvraag is anders. En elke situatie is anders. Tóch is er een belangrijke overeenkomst, want in basis streven we allemaal hetzelfde doel na: een zo goed mogelijke zorg, tegen een zo goed mogelijke prijs verlenen, geleverd door duurzaam inzetbare medewerkers die vitaal, open voor verandering en vanuit intrinsiek plezier hun werk doen.

Neem contact op

Team Pepper werkt dagelijks met verpleegkundigen, operationeel medewerkers en managers in de gezondheidszorg. Door individuele trajecten of in teamverband worden gewenste verandering actief doorgevoerd. Duurzaam, positief en met oog voor de belangen van zowel het management als de mensen in het veld. Ga jij het verschil maken voor de cliënten, patiënten, het team en jezelf? Stop dan met aarzelen en start met doen. Bel met 06-15902651 of stuur een e-mail naar marit.vos@teampepper.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

team pepper

krachtige brandstof voor duurzame zorg